Tradicionalna istočnjačka medicina temelji se na osnovnoj postavci kako svi posjedujemo životnu energiju koja tvori našu fizičku, emocionalnu i psihičku strukturu. Ta se životna sila u raznim kulturama različito zove: qi ili chi u Kini, ki u Japanu, prana u Indiji itd. no radi se o istom konceptu. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini (TKM), životna energija u tijelu teče mrežom kanala – meridijana, koji su povezani sa pojedinim organima i tjelesnim sustavima. Protok te energije može poremetiti vanjska trauma (ozljeda ), drugi elementi iz okoline ( hladnoća, vlaga, toplina, mikroorganizmi ) ili unutarnji emocionalni čimbenici (ljutnja, tjeskoba, strah, napetost..). Pored ovih uzroka na stanje energije utječe i način života, posebno neodgovarajuća ishrana, te manjak sna i kretanja.. Bez obzira na uzrok, kod neravnoteže u protoku energije počinju se javljavati simptomi poput bola i poremećaja u radu organa, čime započinje stanje bolesti.