Naše tijelo, osim svima znanih sustava ( probavnog, živčanog, krvožilnog, limfnog.. ) sadrži i energetski sustav meridijana.
Meridijani su kanali, poput krvnih žila, kojima prolazi životna energija ( prana, chi, qi.. ) i pri tom utječe na pravilan rad čitavog tijela i razmjenu materije u njemu. Glavnih meridijana ima 12 i svaki pripada pojedinom organu prema kojem nosi ime i koji određuje njegove funkcije. To su meridijan pluća, debelog crijeva, želuca, slezene, srca, tankog crijeva, mokraćnog mjehura, bubrega, osrčja, trostrukog grijača, žučnog mjehura i jetre.
Prema teoriji yin/yang, meridijani se dijele u 6 parova – 6 yin i 6 yang meridijana.
Yin meridijani obuhvaćaju pune organe koji vrše funkcije prikupljanja, čuvanja i prerade hrane/materije i energije u organizmu: pluća, slezena, srce, bubrezi, osrčje i jetra.
U yang meridijane spadaju šuplji organi čija je funkcija razmjena, izlučivanje ( materije, energije ): debelo crijevo, želudac, tanko crijevo, mokraćni mjehur, trostruki grijač i žučni mjehur. Pri tom, meridijan trostrukog grijača nema svog anatomskog predstavnika, ali o tom nekom drugom prilikom.
Energija prolazi sustavom meridijana u skladu sa dnevnim ritmom. Svaka dva sata energija dostiže svoj maksimum u određenom meridijanu/organu i upravo unutar ta dva sata pripadajući sustav je najaktivniji. Nasuprot tome, 12 sati kasnije, ovaj je sustav u mirovanju. Kada se sve zbroji, dobivamo 24 sata, odnosno, dnevni ciklus vladavine 12 organa koji obavljaju 12 osnovnih fizioloških funkcija.
U nastavku teksta čitajte detaljno o meridijanima/organima i njihovim funkcijama, kroz nekoliko dana.